Dataprojektien “saat mitä tilaat” -ongelma - emblica

Saat mitä tilaat -ongelmaan onkin siis yksinkertainen ratkaisu: jos projekti ei tuota haluttua lopputulosta, muuta tilaustasi. Esimerkissämme oli kyse asiakasvaihtuman minimoimisesta, mutta johtuen menetelmien luonteesta (…) sama ongelma toistuu jossain muodossa lähes kaikissa algoritmisissa ratkaisuissa. Siksi on tärkeää tunnistaa hätiköidystä ongelman määrittelystä aiheutuva riski ja yrittää kiertää se.

Hyvä esimerkkitapauksen käsittely, jossa pureudutaan koneoppimis-/dataprojektien kysymyksenasetteluun.

Varsinkin asiakasvetoisten projektien ulkopuolisena toteuttajana pitää olla erityisen tarkkana ettei asiakas pääse vetämään projektia sivuraiteelle liian nopeasti tehdyllä määrittelyllä tai projektin suunnasta kiinni pitämisellä.